Kiosklar hedef kitleye uygun kamu alanlarına yerleştirilebilen elektronik işlem ortamlarıdır. Kiosklar çeşitli amaçlar için kullanılmaktadırlar. Kullanım amaçları doğrultusunda farklı özellikler taşırlar. Bilgilendirme verilebileceği tanıtım odaklı uygulamalardır. Bilgi erişim noktası olarak kullanılan kiosklarla kurumlara ve hizmetlerine ait bilgiler verilebildiği gibi kütüphane, müze, sergi, seminer ve eğitim kurumlarında eğitici içerikler de sunulabilir.

KOHA Uyumlu Kiosk

Kütüphane kullanıcılarının çokça tercih ettiği Kiosk ekranları günümüzde hemen hemen her kütüphanede mevcut. Parantez Teknoji olarak Kiosk için geliştirdiğimiz yazılım sayesinde artık KOHA ile pararlel çalışabilir. Kütüphanenizin KOHA yazılımı ile entegreli bir şekilde çalışan Kiosk yazılımımız kütüphanecilere büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcılar aradıkları materyallere kiosk arayüzünden rahatlıkla ulaşabilecek.